Дигитален маркетинг - въведение
Дигитален маркетинг - въведение

"Дигитален маркетинг" е едно относително ново понятие в областта на рекламата и маркетинга. Дигиталният маркетинг като гарант за успешен бизнес се налага все повече и повече не само в интернет търговията и услугите, но и в традиционно базирани на физическата реклама и маркетинг бизнеси. 

Дигиталният маркетинг се основава на класическата теория за маркетинг, но пречупена през призмата на информационните технологии. Дигитализацията или цифровизацията на маркетинга позволяват тя да намери едно ново приложение в интернет пространството с цел увеличаване на печалбите на бизнеса.