Понятието "дигитален маркетинг" произлиза от "диджитъл" - цифров и "маркетинг" - пазарното поведене на потребителите при проучване на пазара, или с други думи представлява проучване на пазара с цифрова или информационна среда. Понятието "дигитален маркетинг" се използва широко за привличана на потребители при реализиране на конкретни продукти и услуги в Интернет и е тясно свързано с рекламата в интернет и повишаване на продажбите. Тази дейност на компаниите се прилага в различните комуникационни канали и интернет платформи - търсачки, социални мрежи, рекламни мрежи и други. Дигиталния маркетинг е пряко свързан със SEO (Search Engine Optimization) оптимизацията, или извеждане на челни позиции на конкретен интернет сайт по ключови думи в търсачките. Този подход гарантира сравнително постоянен поток от интенет потребители, които търсят по конкретни ключови думи продукти и услуги в областта, подлежаща на SEO оптимизация. SEO оптимизацията зависи в най-голяма степен от уменията на програмистите при изграждането на Интернет сайтовете, за да са лено достъпни и четими от търсещите машини в Интернет. Тъй като няма известни критерии или акгоритми по които един интернет сайт да бъде изведен на пъро място на първа страница, то програмистите се опитват чрез слабо известни техники да оптимизират интернет сайтовете, така, че да бъдат изведени на челни позиции при търсене в интернет по конкретни ключови думи.