В исторически план дигиталния маркетинг се е появил в зората на цифровизацията на обществото. Създаването на Интернет и предоставянето на възможност за развитие на бизнес, базиран на информационните технологии, създаде предпоставки за развитие на маркетинга в световната глобална мрежа.